Mascot Høie logo

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet spørsmål og svar om Åpenhetsloven.

Under har vi samlet en del spørsmål og svar knyttet til CSR og Due Diligenced rapporten for 2021.

Hvordan lever Mascot Høie opp til den norske Åpenhetsloven?

Som norsk virksomhet er Mascot Høie forpliktet til å utføre aktsomhetsvurderinger - due diligence - på samme måte som vi er forpliktet til å informere og redegjøre for vårt arbeid rundt dette. Due diligence skal utføres i henhold til OECD's retningslinjer.

Due diligence spiller allerede en vesentlig rolle i Mascot Høies måte å drive virksomhet på, hvor jobben med vår verdikjede i høy grad beror på risikovurdering og -styring, men også på tett samarbeid og partnerskap med våre produsenter. I forbindelse med at Åpenhetsloven trer i kraft har vi systematisert vårt due diligence arbeid, både for å sikre høyest mulig positiv effekt, men også for å gjøre temaet mer tilgjengelig. Fra 2022 skal vi utvide vår kommunikasjon og informasjon rundt dette arbeidet.

Det økende kravet til kommunikasjon dekker også informasjonsrett og redegjørelsesplikt. Informasjonsretten betyr at våre kunder og andre interessenter har rett til informasjon om hvordan vi som virksomhet håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser i vår virksomhet og verdikjede. Vi håper at denne FAQ kan være innsiktsfull i forhold til en del av dette arbeidet og imøtekommende på noen av de spørsmål som måtte komme av dette. Vi anbefaler å lese våre to nyeste rapporter - CSR Rapport 2022 og Due Diligence Rapport 2022 - som inneholder mer detaljert informasjon rundt vårt arbeid. Skulle du ha ytterligere spørsmål er vi klare til å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss på mail, [email protected]

Redegjørelsesplikten betyr at vi som virksomhet har plikt til å offentlig redegjøre for vårt due diligence arbeid. Redegjørelsen skal være tilgjengelig på vår hjemmeside og oppdateres årlig, senest 30. juni.

Hvilke land produserer Mascot Høie sine varer i?


En stor del av Mascot Høies produksjon skjer i egen fabrikk på Brekstad i Norge. Her produseres årlig mer enn 3 millioner dyner og puter i den høye kvalitet som våre kunder kjenner og har verdsatt i tiår. Vår fabrikk på Brekstad produserer 80% av alle våre varer. Vi har gjennom årene optimalisert vår produksjon, både når det kommer til kvalitet og miljømessig ansvarlighet.

Materialene til våre egenproduserte varer kommer fra både Europa - Tyskland, Franrike og Spania og Østen - Vietnam, Taiwan, Kina og Pakistan. Foruten våre dyner og puter har vi også andre tekstilvarer i vårt sortiment, og disse produseres primært i Østen, hvor spesialiserte og kompetente partnere produserer feks sengetøy og pledd. Våre sengesett blir produsert i Latvia, India, Bangladesh og Pakistan.

Våre håndklær produseres i Tyrkia og Bangladesh, og våre pledd produseres i Litauen og Ukraina. Vi følger i den forbindelse med på situasjonen i Ukraina og støtter vår leverandør så godt vi kan i denne vanskelige tiden.

Det er viktig for Mascot Høie å sikre produkter av høy kvalitet, og derfor er de lokale teamenes tekniske nivå og kompetanse helt sentralt for oss i samarbeid med våre leverandører.

Hvorfor produserer ikke dere alle deres varer i Norge?

På vår fabrikk på Brekstad har vi gjennom tiår utviklet og optimalisert vår produksjon av dyner og puter, og en lang rekke prosesser er gjennom årene automatisert, hvorav vi sikrer en ensartet produksjon og produkter av høy kvalitet. Dessverre kan ikke alle typer produksjoner automatiseres på samme vis. Kompetansen rundt tekstilproduksjon er ikke lenger særlig utbredt i den norske, nordiske og europeiske arbeidsstyrken. Derfor samarbeider vi med produsenter i andre regioner, hvor det fortsatt finnes dyktige syersker og teknikere som har et høyt håndtverksmessig nivå innenfor våre produkttyper som feks sengetøy og håndklær.

Alle Mascot Høie sine varer er utviklet av våre egne produktavdelinger i Norge, avdelingen for dyner og puter på Brekstad og avdelingen for sengetøy, håndklær og pledd i Trondheim. Vi har dermed fordelen av å være tett på eget marked, i tillegg til at vi bruker mye ressurser på å holde oss oppdatert på trender og på utviklingen innen materialer og produksjonsteknikker i vår bransje. Ved å utvikle sortimentet selv kan vi også i større grad påvirke i en positiv retning ved å velge de mest bærekraftige løsningen. Spesifikasjoner og design overleveres fra produktsjefer og designer til de ulike leverandørene våre. Vi samarbeider deretter tett med leverandørene for å sikre at resultatet blir som forventet, og vi godkjenner alle komponenter av varene i forkant av produksjonen.

Hvordan sikrer dere at det er trygt å jobbe på fabrikken på Brekstad?

Hos Mascot Høie er vi oppmerksomme på at arbeidet i vår produksjon innebærer flere risikoer enn ved våre kontorer. Derfor er det også flere tiltak for å sikre trygge arbeidshold i vår produksjon som er i tråd med både norsk lovgivning og med "best practice". Alle våre medarbeidere gjennomgår en grundig opplæring innen jobben de utfører og har tilgang til helsetjenester og behandlinger. Vi som foretak har løpende evalueringer av de fysiske arbeidsholdene, slik at vi til enhver tid sikrer at vi kan tilby et godt og trygt arbeidsmiljø.

Hvordan sikrer dere at det er trygt å jobbe på de øvrige fabrikkene i deres virksomhet?

Arbeidsforhold, herunder helse og sikkerhet, er et sentralt element i Mascot Høies Due diligence arbeid, hvor vi gjennom risikovurderinger, kontroller, dokumentasjon og dialog får innblikk i forholdene hos våre leverandører. Mascot Høie stiller strenge krav til alt fra arbeidsforhold og arbeidsbetingelser til forretningetikk og miljømessige forhold - i tråd med blandt annet FB Global Compact og Menneskerettighetskonvensjonen samt OECD og ILO-standarder og retningslinjer. Forholdene knyttet til de produksjonene som har høy grad av manuelle operasjoner kontrolleres med jevne mellomrom av uavhengige og spesialiserte lokale tredjepartsrevisorer med kunnskap om nasjonal og regional lovgivning. Mangler i helse og sikkerhet representerer typisk nesten halvparten av sakene vi tar opp med våre partnere. Sikkerheten til de ansatte er viktig for Mascot Høie, og derfor har vi et spesielt fokus på disse sakene og er i tett dialog med fabrikkledelsen og følger forbedringen av forholdene tett. Korreksjon og status kontrolleres deretter på nytt ved oppfølgningskontroller.

Innenfor hvilke områder stiller Mascot Høie krav til sine leverandører?

Mascot Høie har blant annet utviklet retningslinjer og krav innen menneskerettigheter, slaveri, barnearbeid, mangfold, inkludering, korrupsjon, etikk, miljø og dyrevelferd. Disse policyene distribueres til alle produsenter som leverer varer til Mascot Høie, og det er et krav for samarbeid at de er signert sammen med vår Code of Conduct. Alle dokumenter og krav revideres årlig slik at de følger utvikling og "best practise"

Hvordan sikrer Mascot Høie at det ikke er slavearbeidere feks fra det muslimske minoriteten uighurerne som produserer deres varer under umenneskelige forhold?

Mascot Høie har ikke selv leverandører i det spesifikke området, Xinjiang-provinsen, og i tillegg har vi forbudt alle former for sourcing derfra. Dette er et svar på de umenneskelige forholdene som den muslimske minoriteten lever under, inkludert tvangsarbeid og opphold i konsentrasjonsleirer. Dette er forbudt i tråd med Mascot Høies politikk om moderne slaveri i enhver form, og Mascot Høie har en nulltoleranse holdning til å bryte både det konkrete forbudet og politikken som helhet.

Hvordan sikrer Mascot Høie at det ikke foregår barnearbeid hos deres leverandører?

Mascot Høie har etabler en rekke retningslinjer angående barnearbeid, i tråd med internasjonale konvensjoner og standarder. Først og fremst gjelder dette forbud mot bruk av barnearbeidere, men også en rekke krav til arbeidsforhold om bruk av unge arbeidstakere. Det er også et krav at det er faste og grundige prosedyrer for ansettelse og kontroll av dokumentasjon, inkludert alder. I forbindelse med tredjepartskontroller kontrolleres det både om disse prosedyrene er tilstede og tilstrekkelige, og om det kan identifiseres konkrete tilfeller som ikke oppfyller kravene. Mascot Høie har nulltoleranse overfor brudd på kravene og retninglinjene i policyen.

Er det likestilling hos Mascot Høie?

Hos Mascot Høie tror vi at en mangfoldig bedrift er en sterkt bedrift. Dermed er vi også klar over vår rekruttering og distribusjon internt. Innen 2022 er 65% av Mascot Høies ansatte kvinner. I vårt styre er det 50% kvinner, og i vår strategigruppe er det 40% kvinner. I ledergruppen er det kun 1 kvinne i en gruppe på seks personer, noe vi selvsagt er klar over og gjerne ser endret over tid for bedre balanse.

Hvordan sikrer Mascot Høie at det er trygge varer som blir produsert og markedsført?

Standard 100 av OEKO-TEX sertifiseringen er verdensledende for tekstiler og sikrer at tekstilene er fri for helse- og miljøskadelige stoffer. Alle Mascot Høie varene er Standard 100-sertifisert. Dette betyr at våre produkter og alle delkomponenter derav feks sytråd og glidelåser er testet fri for skadelige kjemikalier i henhold til standarder som går et skritt lenger enn norsk og europeisk lovgivning (REACH). Testen tar dermed hensyn til alle lovregulerte og mange ikke-regulerte stoffer som kan være skadelige for menneskers helse.

Les mer om OEKO-TEX.

Hvordan forholder Mascot Høie seg til dyrevelferd og sikrer at dyrene blir behandlet bra?

Mascot Høie anerkjenner de internasjonalt utbredte retningslinjene "Five Freedoms of Animal Welfare" utviklet i Storbritannia i 1979 for å fremme ansvarlig dyrehold og dyrevelferd blant opprettsdyr. Disse rettighetene danner grunnlaget for Mascot Høies dyrevelferdspolitikk. Retningslinjene definerer fem grunnleggende friheter som bidrar til å sikre et høyt nivå av dyrevelferd:

  • Frihet fra tørst, sult og underernæring
  • Frihet fra ubehag forårsaket av omgivelsene
  • Frihet fra smerte, skade og sykdom
  • Frihet til å uttrykke artens normale oppførsel
  • Frihet fra frykt og lidelse

Mascot Høie bruker dun og fjær i en rekke av våre produkter, da materialet har en rekke positive egenskaper som er spesielt relevante for produkttyper, feks høy varmeisolasjonsevne. Dun og fjær er et biprodukt fra næringsmiddelsindustrien, og kan dermed sees på som utnyttelse av et allerede tilgjengelig materialet, som alternativt ville vært bortkastet. Mer enn 95% av all vår dun og fjær kommer fra europeiske leverandører, som er underlagt lovkrav mot plukking av levende dyr. I tillegg sikrer Mascot Høie seg sporingssertifikater på alle dun og fjær, enten IDFL eller RDS, hvorved vi kan spore dem tilbake til ansvarlige kilder, hvor "Five Freedoms of Animal Welfare" overholdes og hvor det er totalforbud mot plukking av levende dyr.

Les mer om vårt arbeid med innkjøp av ansvarlig dun og fjær.

Skulle du fortsatt ha spørsmål knyttet til CSR-rapporten eller vårt Due diligence arbeid, ikke nøl med å ta kontakt på: [email protected]

Fri frakt

over 1000,-

Rask levering

2-5 virkedager

Trygg betaling

med Klarna

Norsk produksjon

dyner og puter